MUDr. Beáta Lenártová, L-Medical, s. r. o.

Boldocká cesta 2
903 01 Senec
Firemný telefón: 0244 250 270
Mobilný telefón: 0917 333 582
IČO: 45336741Informácie o ordinácii MUDr. Beáta Lenártová, L-Medical, s. r. o.

Privátna zubná ambulancia.

 

Štandartná liečebno-prventívna starostlivosť:

 

- diagnostika, ošetrenie chrupu

- preventívne prehliadky

- poradenstvo

- dentálna hygiena

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

lekár: MUDr. Beáta Lenártová

dentálna hygienička: Mgr. Zuzana Zajíčková, M.B.A.

Cena za služby MUDr. Beáta Lenártová, L-Medical, s. r. o.

Podľa platného cenníka výkonov.

 

Kde nás nájdete?